Статут 

 Інклюзивна освіта (в т.ч. індивідуальне навчання учнів з особливими освітніми потребами) 

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 р. № 872 "Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах "

Завантажити

Наказ МОН України від 09.12.2010 №1224 (затверджено в Міністерстві юстиції України 29 грудня 2010 р. за № 1442/18707 ) "Про затвердження Положення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах"

Завантажити

Концепція розвитку інклюзивної освіти (наказ МОН України від 01.10.2010 р. № 912)

Завантажити

Наказ МОН України "Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах" від 20.12.2002  N 732

 

Завантажити

Методичні рекомендації щодо організації індивідуального навчання з учнями з особливими освітніми потребами (2004 р.)

Завантажити

Програми для спеціальних навчальних закладів всіх типів:

 сайт МОН мольспорту України

сайт Інституту інноваційних технологій та змісту освіти

Програми для дітей з вадами розумового розвитку (Примітка: з програмами з Історії України та фізичної культури на паперових носіях можна ознайомитися та опрацювати їх безпосередньо у відділі освіті осіб з особливими потребами ІППО):  

 

 

 

Нормативно - правова база спеціальної школи інтернату

 

Основні орієнтири виховання учнів 1-12-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України (програма)

Завантажити

Наказ "Про затвердження Положення про загальноосвітню школу-інтернат та загальноосвітню санаторну школу-інтернат." 12.06.2003  N 363.

Завантажити

 Наказ "Про затвердження Положення про дитячі будинки і загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування." 21.09.2004  N 747/460.

Завантажити

 Міністерство освіти і науки України, президія академії педагогічних наук України. Рішення колегії  "Про Концепцію державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами"

Завантажити

Наказ МОН України  "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичногота (або) розумового розвитку (початкова школа)" 3.11.2004  849 

Завантажити

Наказ МОН України "Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів (ІІ ступінь) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" від 26.08.2008 р. № 778 

Завантажити

 Наказ МОН України  "Про затвердження Положення про спеціальну загальноосвітню школу (школу-інтернат) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" 15.09.2008  852

Завантажити

 Наказ МОН України  "Про затвердження Типових штатних нормативів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку" 05.12.2008 № 1105

Завантажити

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти. Наказ №371 від 05.05.2008 

Завантажити

Лист МОН України від від 13.07.10. № 1/9-491 "Про організацію роботи з розвитку слухового сприймання та формування вимови у школах (школах-інтернатах) для дітей глухих та зі зниженим слухом" 

Завантажити

Логопедична робота

 

Наказ "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти." 13.05.1993 N 135.

Завантажити
 

Соціальний захист дітей пільгових категорій

 

 Наказ МОН  "Про затвердження Інструкції про виготовлення і правила користування  Єдиним квитком для  дітей-сиріт і дітей, які залишилися без піклування батьків"  № 216 від 19.06.96

Завантажити

Указ Президента України  "Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ,які загинули під час виконання службових обов'язків" №197/98 від 17.03.98

Завантажити

Закон України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"

Завантажити

Закон Украіни "Про охорону дитинства"

Завантажити

Закон України "Про державну соціальну допомогу інвалідам  з дитинства та дітям-інвалідам" 

Завантажити

Розпорядження КМУ  "Про затвердження плану додаткових заходів щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" № 444-р від 3.11.05

Завантажити

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"

Завантажити

Указ Президента України  " Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями" № 900/2005 від 1.06.05

Завантажити

Закон України   "Про реабілітацію інвалідів в Україні" № 2961-IV від 6.10.2005

Завантажити

 Наказ МОН України  "Про затвердження норм матеріального  та нормативів фінансового забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також вихованців шкіл-інтернатів" № 763 від 17.11.2003 

Завантажити

Постанова КМУ  "Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, батьківського піклування " № 226 від 5.04.94

Завантажити

Постанова КМУ "Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку" № 823 від 25.08.2005 р. 

Завантажити