Актуальність досвіду полягає в тому, що  дитина з вадами в розвитку не усвідомлює своє місцезнаходження у колективі одноліток; утруднені засоби  спілкування, спостерігається несформованість орієнтовно-дослідницької діяльності; невміння розв'язувати проблемну ситуацію, комунікативна неспроможність. Все це компенсує КТС, яка має корекційну спрямованість.....

Завантажити